Nádorová genetika

Úhrada

Ze zdravotního pojištění je hrazena genetická konzultace doporučená ošetřujícím lékařem.

Pokud jsou dle posouzení klinického genetika splněna indikační kritéria k testování predispozičních genů, pak je i toto genetické vyšetření zdravotní pojišťovnou v ČR plně hrazeno.

Pokud indikace splněna není, je možno nabídnout genetické vyšetření za úhradu.

Na našem pracovišti nabízíme tato onkogenetická vyšetření (testování dispozic k nádorovým onemocněním):
  • Kompletní vyšetření genů BRCA1 a BRCA2                                             12 000,- Kč / 466 €
    Vyšetření pro dědičný syndrom karcinomu prsu a vaječníků metodou NGS (panel CZECANCA)                        
  • Vrozené dispozice ke karcinomu prsu a vaječníků                                   20 000,- Kč / 777 €
    Vyšetření skupin genů ONKO1 a ONKO2 (celkem 20 genů- BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53, PTEN, CDH1, PALB2, BRIP1, ATM, RAD51C, RAD51D, STK11, BARD1, NBN, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, PMS2 a MUTYH) metodou NGS (panel CZECANCA)
  • Vrozené dispozice ke karcinomu tlustého střeva a konečníku                 20 000,- Kč / 777 €
    Vyšetření skupin genů ONKO2 +ONKO3  (celkem 13 genů -  MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, PMS2, MUTYH, APC, POLE, POLD1, STK11, SMAD4, PTEN, BMPR1A)  metodou NGS (panel CZECANCA) 
  • Prediktivní vyšetření jedné známé mutace některého  genu z onkoskupiny  1,2 nebo 3 (Sanger sekvenováním)          3 500,- Kč / 136 €

Cena uvedena za 1 vzorek, prediktivní vyšetření nutno provést z 2 nezávislých vzorků!