Vyšetření zárodku

Preimplantační vyšetření

V rámci metod asistované reprodukce je možné provést genetické vyšetření a výběr zárodků (embryí) vzniklých ve zkumavce před přenosem do dělohy a implantací, tedy preimplantačně.

Způsob vyšetření vychází se závěrů genetické konzultace. Preimplantační vyšetření může být buď cílené na choroby, které se v rodině již vyskytují, nebo na náhodné genetické změny dané zevním prostředím či věkem rodičů.

Nejprve je z embrya oddělena buňka, případně několik buněk – tzv. biopsie, provádí ji embryolog 3. nebo 5. den po oplození vajíčka spermií.

Biopsie embrya 3. den

Chromozomy jsou vyšetřeny v jediné buňce (blastomeře) třídenního embrya. Výsledek vyšetření může být k dispozici do 48 hodin.

Biopsie embrya 5. den

Chromozomy jsou vyšetřeny ve 3–5 buňkách pětidenního embrya (blastocysty). Embrya jsou zamražena a v případě normálního výsledku transferována v některém dalším cyklu. Výsledek vyšetření je obvykle k dispozici do jednoho měsíce.

Rozlišují se dva základní typy preimplantačního vyšetření: